Alles over het herbestemming project!

Na het langzaam verdampen en verdwijnen van de mogelijkheden voor verenigingen binnen ons dorp is er door verschillende personen jarenlang gevochten om toch iets te realiseren waarbinnen verenigingen en burgers de mogelijkheid hebben om samen te komen, activiteiten te ontplooien en elkaar te ontmoeten. Kortom een plek waar iedereen in Vaesrade zich thuis voelt.

 

De kerk in Vaesrade, een monumentaal pand, is gezien de moderne hedendaagse ontwikkelingen zoals een teruglopend kerkbezoek steeds moeilijker exploitabel te houden en wellicht zou een samenwerking een win-win situatie kunnen opleveren voor het in stand houden van het kerkgebouw en de eredienst en het realiseren van een gemeenschappelijke ontmoetingsplaats.

Er is een schetsontwerp gemaakt dat rekening houd met de ideeën van het kerkbestuur/bisdom en de uitgangspositie van de Stichting Doprshuis Vaesrade. Dit was nodig om het financiële plaatje te regelen.

Het plan gaat uit van een splitsing in het huidige kerkgebouw in een kerkgedeelte en een gemeenschapsruimte. Beide gedeelten zijn volkomen van elkaar gescheiden en hebben iedere eigen ingangen.

 

Een eerste vereiste om iets te realiseren is uiteraard een gedekt budget. Aangezien de gemeente Beekdaelen niet als volledig financier optreedt, was het verder noodzaak om andere instanties te overtuigen mee te gaan in de ontwikkeling van Vaesrade.

Om een dekkende financiering te krijgen voor de verbouwing en de inventaris werken er een aantal partijen samen die op de onderstaande pagina kunt bekijken: